MENU

   >>> Przejdź do oferty

      Bez względu na markę, model oraz rodzaj silnika

NIEKTÓRE RZECZY TRZEBA ZROBIĆ LEPIEJ, NIŻ BYŁY ROBIONE DOTĄD

1. Podstawą skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest posiadanie oryginału prawidłowo wypełnionej książki gwarancyjnej oraz oryginału wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu.

2. Gwarantem w stosunku do Klienta jest warsztat montujący instalację, który wykonuje usługi związane z gwarancją:

 • elektroniki STAG i części mechanicznych (reduktor i wtryskiwacze) produkowanych przez AC SA ujawnione w okresie 24 miesięcy od daty instalacji bez limitu kilometrów, lecz nie dłużej niż 36 miesięcy od daty produkcji (data produkcji i instalacji jest zapisana w pamięci sterownika, w przypadku części mechanicznych data produkcji znajduje się na plombie gwarancyjnej),
 • części mechanicznych innych producentów (reduktor i wtryskiwacze) kupionych od AC SA wraz z elektroniką STAG ujawnione w okresie 12 miesięcy od daty instalacji, nie dłużej jednak niż 24 miesiące od daty produkcji (znajdującej się na plombie gwarancyjnej).

3. Bezpłatne uslugi gwarancyjne są wykonywane przez warsztat montujący lub zrzeszony
4. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

Zasady gwarancji

1. Gwarancja dotyczy dobrego funkcjonowania samochodowej instalacji gazowej w pojeździe w którym została zamontowana i obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wady produkcyjne elementów instalacji AC powinny zostać usunięte nie zwłocznie, a niesprawne elementy instalacji naprawione w ciągu 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia awarii w Partnerskim Warsztacie Serwisowym w  którym dokonano montażu .
3. Za usterki i uszkodzenia instalacji gazowej wynikające z wadliwego wykonania naprawy samochodu w innym serwisie - ZUM CARECO nie ponosi odpowiedzialności.
4. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku:

 • niedotrzymania terminu okresowych przeglądów,
 • uszkodzeń mechanicznych elementów instalacji lub zalania wodą ( mycie silnika , itp.)
 • naruszenia plomb lub zewnętrznych elementów regulacyjnych,
 • niestosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.

5. W przypadku uszkodzeń podzespołów instalacji, AC S.A. zobowiązuje się do naprawy reklamowanych części w terminie:

 • 14 dni roboczych liczonych od daty dostarczenia do siedziby firmy - elementy elektroniczne,
 • 30 dni roboczych liczonych od daty dostarczenia do siedziby firmy - elementy mechaniczne.

6. W przypadku uszkodzenia instalacji gazowej ,ZUM CARECO nie zapewnia części zastępczych oraz nie zwraca różnicy ceny paliwa lpg i pb za czas oczekiwania na naprawę gwarancyjną .

7. W przypadku uszkodzenia instalacji gazowej ,ZUM CARECO nie zapewnia samochodu zastępczego na czas naprawy instalacji gazowej .

8. W przypadku nagłej usterki , która wystąpi na terenie kraju,podczas jazdy poza miejscowością,w której dokonano montażu,usterkę można zgłosić w najbliższym warsztacie należącym do sieci Partnerskich Warsztatów Serwisowych AC S.A. ( warunek instalacja zamontowana w Partnerskim Warsztacie Serwisowym AC S.A)

Ograniczenia/wyłączenia

1. Gwarancja nie obejmuje skutków normalnego zużycia eksploatacyjnego części składowych instalacji.
2. Gwarancji nie podlegają produkty modyfikowane, naprawiane, zastępowane lub w inny sposób naruszone przez Klienta lub osoby trzecie bez uzyskania pisemnej zgody ze strony AC S.A.
3. Uszkodzenia spowodowane zanieczyszczonym paliwem gazowym.
4. Gwarant nie refunduje różnicy ceny gazu LPG, CNG / benzyna w przypadku konieczności jazdy na benzynie (np. naprawa, kontrola lub przegląd instalacji).
5. ZUM CARECO nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane złym stanem technicznym silnika lub jego
oprzyrządowania, a w tym:

 • niesprawnością układu rozrządu,
 • niesprawnością układu zapłonowego,
 • niesprawnością układu wydechowego,
 • zanieczyszczeniem wkładu filtra powietrza,
 • złym stanem świec zapłonowych i przewodów wysokiego napięcia.

6. AC S.A. jak i warsztat montujący samochodową instalację gazową nie odpowiada za uszkodzenie podzespołów silnika, pompy paliwa, wtryskiwaczy benzyny oraz cewek wysokiego napięcia.

 

Utrata gwarancji

Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
1. Nieprzestrzegania zaleceń zawartych w Instrukcji Obsługi i Książce Gwarancyjnej w zakresie prawidłowej eksploatacji, konserwacji i regulacji,
2. Niewykonania po określonych przebiegach lub w odpowiednim czasie obowiązujących obsług technicznych i braku ich potwierdzenia w Książce Gwarancyjnej,
3. Nieprzestrzegania odpowiedniego stanu technicznego pojazdu, a w szczególności sprawności cewek zapłonowych, sondy lambda, katalizatora, przewodów wysokiego napięcia,
4. Dokonania samodzielnych zmian bądź regulacji w instalacji gazowej.

Dokonywanie regulacji lub kontroli na życzenie użytkownika w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania instalacji gazowej jest odpłatne.

 

UWAGA!

Instalacja LPG/CNG montowana w samochodzie jest alternatywnym układem zasilania. Podstawowym paliwem jest benzyna, której ilość należy stale utrzymywać na poziomie minimum 1/4 pojemności zbiornika.

 

Naprawy pogwarancyjne

Firma ZUM CARECO  oferuje również naprawy pogwarancyjne. Na usługę udzielana jest gwarancja na okres 3 miesięcy od daty wystawienia dokumentu potwierdzającego naprawę.

 

Firma ZUM CARECO  oferuje również   GWARANCJĘ BEZTERMINOWĄ  

 

 > ALFA ROMEO <  > AUDI <  > BMW <  > CHEVROLET < > CHRYSLER < > CITROEN <  > DACIA <  > DAEWOO <  > DODGE <  > FIAT <  > FORD < > HONDA <  > HYUNDAY< > INFINITI <    > JAGUAR <  > JEEP <  > KIA <  > LANCIA <  > LAND ROVER <  > LEXUS <  > MAZDA <  > MERCEDES <  > MINI <  > MITSUBISHI <  > NISSAN <  > OPEL < > PEUGEOT <  > PORSHE <   > RANGE ROVER <   > RENAULT <   > SAAB <    > SEAT<    > SKODA <    > SUBARU <   > SUZUKI <   > TOYOTA <   > VOLVO <    > VW <